Leuchtmittel
Illuminants
Art.Nr. Bezeichnung Preis
0210 Lucalux/Gen.Electr.-Leuchtmittel 400 Watt
Lucalux/Gen.Electr.-illuminant 400 Watt
43,10 DM
0211 Lucalux/General Electrics Leuchtmittel 600 Watt
Lucalux/General Electrics illuminant 600 Watt
83,00 DM
0212 Philips son t plus-Leuchtmittel 400 Watt
Philips son t plus-illuminant 400 Watt
55,60 DM
0213 Philips son t plus-Leuchtmittel 600 Watt
Philips son t plus-illuminant 600 Watt
101,00 DM
0214 Philips son t agro-Leuchtmittel 400 Watt
Philips son t agro-illuminant 400 Watt
69,50 DM
0215 Osram nav t-Leuchtmittel 400 Watt
Osram nav t-illuminant 400 Watt
43,40
0216 Osram nav t-Leuchtmittel 600 Watt
Osram nav t-illuminant 600 Watt
90,30
0217 Osram nav t-Leuchtmittel 1000 Watt
Osram nav t-illuminant 1000 Watt
142,40